Zijn

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Wie ben ik?

In het dagelijkse leven gebruik ik vaak een zin die begint met 'Ik ben ...' . Wanneer ik naar zo'n zin luister besef ik dat die zin altijd maar één facet van mijn bestaan aanduidt. Ik doe dat vaak om een relatie aan te duiden met de omgeving waar ik mij op dat moment bevind. 

Ik projecteer daarmee een verwachting bij mezelf en anderen over het perspectief wat ik heb op de situatie en een manier van omgang met elkaar. Het aantal variaties op die zin groeit gestaag met de jaren. Sommige daarvan uit ik niet meer: het perspectief of de manier die ik daarbij associeer werkt niet meer zo handig voor mij. 

Net zoals mijn lichaam nagenoeg alle cellen vervangt, vervang ik mijn variaties op het thema 'ik ben': identificaties.

Kan ik kiezen wie ik ben?

Ik kan kiezen welke identificaties ik wel en niet uit. Ik kan vooral kiezen welke identificaties ik naar mezelf projecteer. Ik kan ruimte voor mezelf creëren om hierin te kiezen wanneer ik mij realiseer dat het facet van mijn bestaan die die identificatie aanduidt, uitsluitend tot stand gekomen is door mijn perspectief op mijn associaties van mijn verwachting van bijbehorende perspectieven en manieren van doen. 

Er is geen enkel onafhankelijk aanwijsbaar element in identificatie. Daarmee besef ik dat elke keuze in identificatie net zo waar of onwaar is als een andere. Wie 'ik echt ben', is de verzameling identificaties die ik tot op heden nog niet vervangen heb, losgelaten heb of die ik nog niet gekozen heb om niet meer te uiten naar mezelf. 

Ik heb wijsheid en focus nodig om te onderscheiden welke identificaties mij helpen mijn geluk te versterken.


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Is er iets blijvends aan mij?

Met het vervangen van die identificaties merk ik dat er één graag op zijn plek blijft: ik ben ik. Ik wijs daarmee naar de volledigheid van mijn mijn sensaties, impulsen, emoties, gedachten, ervaringen en keuzen. Niet alleen die in het moment maar juist al die ik ooit heb gehad, mijn volledige leven tot nu toe.

Het bestaan van die volledigheid is geborgd in de tijd. Alles wat daartoe behoort zal in mijn bestaan opgenomen zijn tot aan mijn dood om elk moment verder te groeien. De tijd verzorgt mijn wortel vanaf het begin van mijn bestaan.

Wat is er van mij over na mijn dood?

Alle keuzen, al dan niet bewust, die invloed hebben op mijn omgeving worden door die omgeving opgenomen en geborgd in de tijd. Mijn impact op mijn omgeving is op dezelfde manier geworteld als de impact van mijn omgeving op mij.

Mijn bestaan nu en wat ik doe zal altijd blijven bestaan door het effect dat dat heeft, als echo in de stroom van de tijd te midden van de echo's van alle levende wezens zolang deze worden waargenomen.

Ben ik een keuze?

  • Ik kies mijn identificaties.
  • Ik kies op welke impulsen ik reageer.
  • Ik kies hoe ik kijk.
  • Ik ervaar sensaties, ik onderscheid, ik kies.

Hoe ik sensaties waarneem, met welke focus ik onderscheid en met welke wijsheid ik kies, zou ik kunnen kiezen.

Ik kies dat ik ben wat ik nu aan het kiezen ben.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Waar kies ik voor?

Wanneer ik kies voor geluk, kies ik om mijn sensaties te ervaren in het perspectief van geluk, het versterken en verduurzamen van aangename sensaties. Ik kies dan ook voor het onderscheiden welke impulsen bijdragen aan dat geluk en ik iets ervoor die impulsen te volgen. 

Ik kies ervoor mijn verlangen te volgen: De verzameling JA impulsen waar ik tot op heden een verwachting op geluk mee associeer. Ik kies ervoor te groeien in de richting die de kans vergroot op effectief laten uitkomen van die verwachting: de geluk ervaring zelf. 

Die richting wordt bepaald door steeds kansrijkere impulsen om mijn geluk te versterken.

Hoe zie ik de richting van groeiend geluk?

De sterkste ervaring van geluk heb ik wanneer het me lukt bij te dragen aan het geluk van een ander. Dit vertelt mij dat het bijdragen aan het geluk van een ander de grootste kans heeft effectief mijn geluk ervaring te versterken. Ik volg dan ook het verlangen naar het geluk van een ander: liefde.

Waar houd ik op en begint de ander?

Ik weet dat ik zou kunnen bijdragen aan het geluk van een ander omdat anderen bijdragen aan mijn geluk. Ik herken hun liefde aan de ervaring van geluk die in mij teweeggebracht is door een grote hoeveelheid aangename sensaties, JA impulsen en keuzen om mij met hen te verbinden. 

In situaties die ik met hen deel ervaar ik die verbinding doordat de geluk ervaring intensiever wordt, verdiept en verduurzaamt naarmate die keuzen bij beiden voortduren in de tijd. Die keuzen en ervaringen van geluk zijn geborgd in de tijd. 

Twee resonerende echo's in de stroom van de tijd die een wortel vormt van mijn bestaan. Deze wortel is de imprint van de liefde van een ander: zijn of haar bijdrage aan mijn geluk en mijn bestaan. Het onderscheid maken tussen mij en de ander maakt dat ik die bijdrage transparant kan maken. 

Ik zie hoe de liefde van een ander met mijn liefde resoneert en daarmee mijn bestaan in de tijd borgt. 

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?Verbondenheid

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.