Hans

Alles is waar, Er is geen enkele waarheid.

Niets is echt. Er  is slechts één realiteit.

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de  oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.


Hans Oosting (1973) woont in Krommenie (Amsterdam NL) en is in de fortuinlijke omstandigheid van een heerlijk gezin, fijne baan, huisje boompje beestje en verbonden met zijn omgeving.

Dit levert een gezonde basis en heel veel oefenmateriaal om TransparenCHI toe te passen.

Verdieping en toepassing

Als norrmale hollandse jongen ben ik opgegroeid in een christelijk gezin met een sterke arbeidersmentaliteit. Dit heeft mij basale waarden meegegeven maar onvoldoende middelen om deze vanuit bewuste keuzen doeltreffend en voorspelbaar te manifesteren. Daarom ben ik de afgelopen 25 jaar zoekende geweest naar manieren om daadwerkelijk te werken, met de mouwen opgestroopt, aan het manifesteren van de waarden die ik herken als een inspiratie en motivatie van veel mensen om mij heen:

  • Liefde en mededogen voor de medemens, 
  • Helderheid en scherpte over onze omstandigheden, 
  • Onderlinge verbondenheid en
  • Verantwoordelijkheid voor het eigen zijn.

Mijn wortels zijn stevig geplaatst in deze waarden doordat ik opgroeide in een moderne westerse christelijke traditie en dit heeft mij ook geholpen een zeker maatschappelijk succes te genereren. De huidige samenleving beweegt zich vanuit soortgelijke wortels met nuchtere (evidence based) overwegingen naar een sterkere onderlinge harmonie (organisch en duurzaam) vanuit  een eigen duurzame energiebron (flow).

Het gezonde verstand heb ik weten te slijpen aan een studie natuurkunde waar ik veel geleerd heb over de relatieve werkelijkheid van de natuur, de fundamenten van het materiele bestaan. Deze inzichten hebben mij belangrijke sleutels gegeven om af te stappen van absolutisme, het omarmen van de fundamentele verbondenheid van het zijn en de vooral het diepe ontzag voor de grote heelheid van het bestaan.

De rust en nuchterheid van de beoefening van Tai Chi is de afgelopen 20 jaar een rode draad in mijn leven en zelfs in de eenvoud van het kleine patroon van mijn regelmatige beoefening geeft dit mij elke keer, echt telkens weer, een nieuw inzicht in mijzelf en de werking van de stroom van levensenrgie die in mij opwelt.

In dezelfe periode heb ik mij verdiept in de Tibetaanse traditie van het Mahayana boeddhisme (waar de Dalai Lama de belichaming is van de huidige meest gewaardeerde leraar) met de beoefenig van meditatie waarin de realisatie van boeddhistische waarden  tot manifestatie uitgenodigd worden. Deze traditie gaat uit van 6 perfecties:

  • De perfectie van mededogen
  • De perfectie van geduld
  • De perfectie van liefdevolle vriendelijkheid
  • De perfectie van focus
  • De perfectie van vastberadenheid
  • De perfectie van wijsheid

Deze beofening heb ik ook een aantal jaar in een centrum van de FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition) als meditatie begeleider verder uitgediept. In datzelfde centrum ben ik in de fortuinlijke omstandigheid geweest de theorie van het onderwijs van de Boeddha (Dharma) onderwezen te krijgen.

Mijn eigen verdere verdieping in deze lessen van de Boeddha heeft mij geleid tot oorspronkelijke teksten over de perfectie van wijsheid: De Prajnaparamita: De moeder van alle boeddha's. De belofte die daarin besloten ligt: Volkomen transparantie in de harmonische eenvoud van het zijn is een waardevolle invulling gebleken van de ondergrond om vanuit te werken aan de manifestatie van onze waarden.

In alle levende wezens schuilt een boeddha.

De meest pure meester ben je zelf.