Karma-Yoga

Karma-yoga is een van de hoofdtakken van de yoga en wordt met name beschreven in de Bhagavad gita, een van de voornaamste geschriften van het hindoeïsme. Het woord karma betekent handeling. De bloem van karma-yoga werpt zijn vrucht af als de yoga van de spiritueel verlichte intelligentie (Buddhi-yoga) 

Iemand die karma-yoga beoefent, staat actief handelend in het leven, maar doet dat zonder de vruchten ervan voor zichzelf op te eisen. 

Door op deze manier zonder eigenbelang constant dienstbaar in het leven te staan, zonder winst- of verlies-oogmerk, wordt de karma yogi uiteindelijk bevrijd van het besef van persoonlijk 'daderschap'. Door de discipline van karma-yoga wordt het idee een op zichzelf staand individu te zijn geleidelijk aan opgeheven en realiseert de aspirant zijn ware identiteit als Brahman, het bovenpersoonlijke, ongeconditioneerde Bestaan zelf. Daarmee is de wet van oorzaak en gevolg, het karma, overstegen en de cyclus van dood en wedergeboorte voorgoed doorbroken.

Yoga

Yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt, dat wil zeggen verbonden met het Goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie. 

Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de 'waarneembare mens' ook verbonden is met de 'wezenlijke mens', dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft. 

De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen."

In alle levende wezens schuilt een boeddha.

De meest pure meester ben je zelf.