Kiezen

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

  • Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. 
  • Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . 
  • Hoe help ik het universum mij te helpen?

Het helpt me om te beseffen wat een keuze eigenlijk is. Op elk willekeurig moment kan ik keuzen maken of eerder gemaakte keuzen veranderen. Vaak denk ik dat dat niet kan, vooral ingegeven door wat ik denk wat de consequenties van een keuze zouden zijn. In feite is dat op zichzelf ook al een keuze, namelijk de keuze om dergelijke consequenties niet aan te gaan.

Kies ik door niet te kiezen?

Wanneer mogelijkheden zich aandienen, en dat is elk moment, en ik daar geen gebruik van maak, maak ik blijkbaar die keuze: om geen gebruik te maken van die mogelijkheden. Hiermee heb ik voor mezelf gedefinieerd dat alles wat ik doe een gevolg is van een keuze die ik zelf maak. Sterker nog, ik herken wat ik kies aan de mogelijkheden waar ik gebruik van maak.

Kies ik bewust?

Het bewust zijn van een keuze is identiek aan het overzien van alle mogelijkheden die er op dat moment zijn, inclusief het overzien van de mogelijkheden die zich aandienen na het maken van die keuze. De rationele overweging (het verhaal wat ik mijzelf vertel) is vanwege de verstandelijke verwoording slechts een magere afspiegeling van het overzien van die mogelijkheden. Door deze beperking is er vaak een verschil tussen wat ik kan uitleggen en waar ik daadwerkelijk voor kies. 


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Waarmee zie ik mogelijkheden?

Het mechanisme wat zorgt draagt voor mijn overleving geeft impulsen af bij mogelijkheden waarvan de blauwdruk in mijn DNA en de door duizenden jaren overgedragen gedragsimprint mij geleerd heeft dat dit mijn overlevingskansen, of kansen op geluk beïnvloedt. Met deze impulsen dienen mogelijkheden zich aan in mijn gewaarwording. Sterke en langdurige impulsen, zoals diepe verlangens of angsten, overheersen vaak de zwakkere en vluchtige impulsen van mogelijkheden waar ik minder ervaring mee heb.

Zijn er niet meer mogelijkheden dan impulsen?

Mijn gewaarwording van mogelijkheden vindt plaats aan de hand van mijn impulsen. Mogelijkheden die niet leiden tot een impuls zijn mogelijkheden die ik niet gewaar wordt en dus voor mij geen mogelijkheid. Ik zie niet alle mogelijkheden op elk gewenst moment. Dit is wat mijn ruimte om te kiezen beperkt.

Kies ik alleen maar uit de mogelijkheden die er zijn?

Andere mogelijkheden dan de impulsen die ik gewaar wordt zijn er niet. Ik kan alleen maar reageren op die impulsen. Ik kies op welke impuls ik reageer. Door ervoor te kiezen mijn focus te oefenen (yoga) kan ik ervoor kiezen meer mogelijkheden in mijn leven tot meer impulsen te laten leiden. Op deze manier vergroot ik mijn mogelijkheden.

Zijn al mijn keuzen een realistische mogelijkheid?

Ik reageer op impulsen door te kiezen op welke specifieke impuls ik reageer. Mijn keuzen zijn dus af te lezen aan wat ik daadwerkelijk doe. Wat ik doe is blijkbaar een realistische mogelijkheid. Het is een kwestie van focus om daarbij te onderscheiden wat ik aan het doen ben. Ik kan ervoor kiezen op impulsen te reageren door de mogelijkheden van een reactie op die impuls te proberen te overzien. Op dat moment kies ik om niet direct op die impuls te reageren maar ruimte in mijzelf te creëren om meer te onderscheiden door mijn focus te verbreden of te verscherpen. Dit is altijd een realistische mogelijkheid. 

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Realiseer ik mijn keuzen?

Ik kan alleen maar doen wat ik kies en ik wordt mijn keuze gewaar door te zien wat ik doe. Ik ben alleen maar bezig mijn keuzen te realiseren. Een andere mogelijkheid is er niet. Het is hetzelfde overlevingsmechanisme dat aangename impulsen genereert wanneer ik keuzen maak die mijn kans op overleven, of geluk, versterken of juist onaangename impulsen genereert wanneer dat niet zo is. Het zijn deze impulsen die mij laten gewaarworden wat ik doe, of waar ik mee bezig ben. Dit overlevingsmechanisme is mijn hele leven continu actief, de impulsen die het afgeeft vertellen mij dat ik leef.

Hoe beïnvloed ik het gevolg van mijn keuzen?

Wat ik doe heeft invloed op mijn omgeving. Het passieve deel van het universum (materie) zal zich vormen onder invloed van alle keuzen die alle levende wezens maken. Het actieve deel van het universum (leven) zal op mijn keuzen reageren doordat elk levend wezen kiest op welke impulsen het reageert. Elk levend wezen heeft hetzelfde overlevingsmechanisme en zal kiezen voor impulsen die de kansen op geluk voor zichzelf versterken.

Door te kiezen voor mogelijkheden die anderen in staat stelt de kansen op het eigen geluk te versterken zullen die mogelijkheden een veel grotere kans hebben een langdurend gevolg teweeg te brengen. Dit langdurende gevolg is dan gedragen door de keuzen van velen.

Welke keuzen worden gerealiseerd?

Keuzen die andere levende wezens in staat stellen het eigen geluk te realiseren zullen bij hen resoneren. Vanuit deze resonantie zullen zij actief bijdragen aan die keuze. Die keuzen zullen dus een grote kans van slagen hebben. Keuzen die anderen niet helpen in hun eigen geluk zullen niet resoneren en ik zal dan geen actieve bijdrage van mijn omgeving ontvangen en minder kans van slagen hebben. Sterker nog, keuzen die anderen verhinderen het eigen geluk te realiseren zullen zeer waarschijnlijk veel weerstand opwekken.

  • Alles wat ik doe is een gevolg van mijn eigen kiezen
  • Ik zie wat ik kies door te zien wat ik doe
  • Ik zie wat ik doe door te ervaren waar ik gelukkig van wordt
  • Ik realiseer mijn keuzen door daarmee anderen in staat te stellen voor het eigen geluk te kiezen.

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.