Wijsheid

Waar baseer ik mijn keuzen op?

  • Is er meer dan geloof of overtuiging?

  • Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?
  • Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren?

Hoewel het antwoord op de eerste twee vragen waarschijnlijk nee is, is de laatste vraag zeker de moeite waard. Een open vraag over mijzelf.

Hoeveel keuze vrijheid heb ik dan eigenlijk?

Veel van mijn impulsen kan ik pas een beetje beïnvloeden na veel oefening. Mij afvragen wat ik doe met die impulsen geeft mij direct mogelijkheid om te kiezen. Dus laat ik voor nu zeggen dat mijn keuzen beperkt zijn tot wat ik doe met de beperkte mogelijkheden die mijn impulsen mij geven.

Dus ik heb een kleine ruimte om te kiezen.

Keuzen maak ik voortdurend: een multiple choice keuze tussen allerlei ingevingen, een strakke ja/nee op een externe prikkel of het inslaan van een weg die al dan niet bekend is.

Welke afweging maak ik eigenlijk bij zo'n keuze?

In de regel gaat mijn voorkeur uit naar keuzen die 'plezier' of een voorspelling van 'plezier' teweegbrengen. In ieder geval dat de gedachte aan de voltooiing van die keuze een aangename sensatie teweegbrengt. Die aangename sensatie roept een heel spectrum aan associaties op zoals plezier, genot , succes, voldoening, weldaad of tevredenheid.

Helaas, in veel situaties is de keuze ruimte beperkt tot voorspellingen van meer of minder onaangename sensaties, 'pijn', 'angst' . Vaak geldt dat ik aangename sensatie uitsluitend ken als een vermindering van onaangename sensaties, zoals het stillen van honger, het vinden van troost, beschutting of veiligheid.

In alle gevallen is er sprake van een versterking van de geluk ervaring.

Ik kies om mijn geluk ervaring te versterken. Beter gezegd: Ik maak mijn keuzen in de hoop en overtuiging dat mijn geluk ervaring versterkt wordt. Ik kies voor die mogelijkheden die ik zie waarvan ik denk dat die mijn geluk ervaring het meest versterkt.


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Wat doet dat dan?

Dit mechanisme ligt diep verankerd in mijn DNA, het is een basis gegeven van het leven. Mijn lichaam vertelt mij uit ervaring welke situaties aangename sensaties teweeg zullen brengen.

Met mijn verstand voeg ik hier de voorspelling aan toe. Enige discipline (die elk mens heeft) kan ruimte maken om wat mijn lichaam me vertelt te spiegelen aan de voorspelling van mijn verstand (gedachten).

Wat is dan wijsheid?

Baseer keuzen op het versterken van geluk ervaring.

De enige wijsheid die me helpt is wijsheid die mijn keuzen beïnvloedt op een manier waarop mijn geluk ervaring versterkt wordt. Wat ik zelf kan doen, is het realisme van mijn gedachten beïnvloeden. Hiermee zorg ik ervoor dat mijn keuzen ook gemanifesteerd worden met als beloning een versterkte geluk ervaring. Ik investeer veel moeite in het beïnvloeden van mijn realisme door mijn wereld te leren kennen, mijzelf op te leiden, dingen uit te proberen, evalueren en te spiegelen met anderen.

In dit proces wordt ook de aard en vorm van mijn gedachten ingeslepen. Deze aard en vorm zijn belangrijke filters voor de ingevingen waar ik op in speel en de wijze waarop ik mijn impulsen gewaarword. Oftewel, het menselijke proces om voor mezelf te leren zorgen beperkt de mogelijkheden waar ik gevoelig voor ben om uit te kiezen. Vaak geldt dat ik in veel situaties helaas maar één mogelijkheid zie, 'moeten'.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Heb ik voldoende keuzen geleerd zodat ik meer geluk kan ervaren?

Ja. Er is altijd ruimte voor meer keuzemogelijkheden. Ik kan ervoor kiezen om te oefenen meer ruimte daarvoor te maken. Ik kan ervoor kiezen goed te kijken naar mijn geluk ervaring.

Hoe veel moeite steek ik in zaken die een beetje geluk ervaring versterken? En hoeveel in zaken die mijn geluk ervaring heel erg versterken, en hoeveel energie steek ik in zaken die langdurig de geluk ervaring versterken?

Hoeveel van de moeite die ik doe heeft daadwerkelijk het effect wat ik wilde manifesteren? Leverde dat daadwerkelijk op wat ik nodig had? Was er misschien een manier die effectiever is? Zag ik goed wat ik nodig had? Had het bedoelde effect mij dat kunnen geven of dacht ik dat alleen maar?

Wanneer ik het gevoel heb dat er maar één keuze is, wordt het tijd me vragen te stellen. Deze geven (op den duur) meer mogelijkheden om uit te kiezen.

Wat kan ik doen?

  • Ik kies ervoor de aard van mijn gedachten gericht te laten zijn op duurzaam aangename sensaties: geluk
  • Ik kies ervoor de vorm van mijn gedachten zoveel mogelijk te plaatsen in daadwerkelijk aangenaam (i.t.t. minder onaangenaam)
  • Ik kies ervoor de realiteit zo helder mogelijk te zien zodat mijn gedachten hier zo nauw mogelijk bij aansluiten.


Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.