Transparantie

Wat ziet een ander van mij?

  • Is open zijn transparant?
  • Is alle openheid handig?
  • Zijn duidelijke afspraken transparant?
  • Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Waarom begrijp ik een ander verkeerd?

In contact met anderen gebeurt me vaak dat ik achteraf merk dat ik de ander anders begrepen heb dan bedoeld. In zulke gevallen merk ik dat het meer moeite gekost heeft om samen te groeien. Ik merk dat deze situaties minder vaak voorkomen wanneer de ander een focus heeft op integriteit en verbondenheid. 

Wanneer dit niet vanzelf ontstaat kan ik de ander verzoeken, verleiden en helpen bij het genereren van zo'n focus. Dat lukt soms een beetje. Meestal zijn contacten te vluchtig, te oppervlakkig of te veel op afstand om dit te laten werken. Mijn verlangen gaat er dan naar uit om een beter begrip bij mezelf te ontwikkelen om de ander te interpreteren.

Wat levert het begrijpen van de ander op?

Wanneer ik anderen goed begrijp kost het veel minder moeite om keuzen te maken die het geluk van ons allebei versterken. In zulke situaties voel ik mijn groei sterk. Mijn verlangen een ander beter te begrijpen groeit evenredig mee. 

Naarmate ik dit verlangen verder realiseer, merk ik dat het meer moeite kost om mijn eigen JA's en NEE's helder te onderscheiden van de JA's en NEE's van de ander. Het begrijpen van het verhaal van de ander vertroebelt mijn focus op het helder onderscheiden van integriteit en verbondenheid.


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Waarom werkt openheid niet altijd?

De meeste ruimte voor geluk ontstaat wanneer ik vanuit integriteit en verbondenheid mijn JA's en NEE's onderscheid en kies om deze met focus in de wereld te zetten. Die ruimte wordt nog veel groter wanneer de ander dat ook doet. 

Deze directe manier van het transparant maken en brengen van JA's en NEE's wekt vaak de associatie op van afstandelijk, koud, rationeel of zelfs afwijzend. Ik merk dat de aanwezigheid van de NEE's dit soort associaties opwekt omdat de tegenovergestelde kwaliteiten geassocieerd worden met het uitsluitend aanwezig zijn van JA's. 

Ik merk dat de prikkel om meer verhaal te delen, 'open te zijn' vaak voortvloeit uit het niet kunnen of willen geven van NEE's of het niet kunnen of willen onderscheiden van JA's en NEE's. In zulke gevallen leidt het opvolgen van de prikkel een verhaal te delen alleen maar tot het verduisteren of in nevelen hullen van de eigenlijke JA's en NEE's.

Hoe maak ik helderheid warm?

Het geven van heldere JA's en NEE's leidt soms tot onaangename sensaties die al dan niet te maken hebben met associaties uit een minder helder verleden. Het transparant maken van mijn keuzen lijkt mijn verlangen naar en focus op geluk te ondermijnen in zulke situaties. 

Mijn natuurlijke prikkel is dan vaak om meer rekening te houden met dergelijke associaties en daar om heen te werken. Die ogenschijnlijke handige keuze blijkt bijna altijd te leiden tot vertroebeling van het kenbaar maken van mijn eigenlijke verlangen en verduistering van mogelijkheden om samen te komen tot integere JA's in verbondenheid. 

Wanneer ik mij realiseer dat de helderheid in JA's en NEE's uitsluitend het doel dient om dat eigenlijke verlangen te realiseren en die mogelijkheden te ontdekken valt veel van mijn verhaal weg. Daardoor ontstaat veel meer ruimte in mijzelf om vanuit focus op mijn eigenlijke verlangen integere JA's te onderscheiden die leiden tot verbondenheid en groei: met zo min mogelijk moeite energiestroom te bundelen om wederzijds geluk te versterken.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Wat doe ik met verhalen en associaties?

Vanuit integere JA's en NEE's kan ik met focus kiezen om in verbondenheid mogelijkheden voor JA's te onderscheiden die het geluk versterken. De kans op realisatie van die mogelijkheden groeit sterk wanneer ik mij verbind met mijn eigenlijke verlangen: versterken van mijn geluk ervaring. 

Die kans groeit nog veel sterker wanneer ik mij verbind met dat identieke verlangen van de ander. Alle tussenliggende stappen, verhalen, associaties, omwegen en interacties dienen uiteindelijk alleen het doel om de verbinding tussen die eigenlijke verlangens te leggen.

Wanneer ben ik transparant?

In de realisatie van het onderscheiden van het eigenlijke verlangen in mijzelf en de erkenning van het identieke verlangen in de ander worden alle aangename en onaangename sensaties handige mogelijkheden om met focus op geluk te kiezen tussen JA en NEE impulsen. In die realisatie is alles wat er gebeurt onderdeel van het proces van het steeds meer in de realiteit manifesteren van mijn geluk. 

Elk onderdeel dat bijdraagt aan die manifestatie wekt dankbaarheid op voor de mogelijkheden op geluk. Ik ben transparant wanneer ik besef dat ik, net als elk ander levend wezen, gebaseerd op dankbaarheid voor eerdere gelukservaringen uitsluitend bezig ben mijn sensaties te onderscheiden om te kiezen welke impuls ik in de wereld zet vanuit een verlangen naar geluk. 

Mijn bestaan is net als elk ander leeg en uitsluitend onderdeel van de realiteit door mijn onderscheiden en kiezen van JA's en NEE's in de lijn van dankbaarheid en geluk.

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.