Integriteit

Waar zit mijn zijn?

  • Ben ik onafhankelijk of autonoom?
  • Zijn mijn keuzen van mij?
  • Kan ik mezelf zijn?
  • Hoe breng ik mijn keuzen over?

 Waarom wordt ik verkeerd begrepen?

Zelfs wanneer ik met volledige focus mijn energie laat stromen in de richting van geluk, zowel voor mezelf als voor de ander, ontvang ik toch regelmatig een NEE van mijn omgeving. Het is dan lastig te onderscheiden waar de NEE vandaan komt. 

Het transparant krijgen van JA's en NEE's bij een ander kost nog meer ruimte en aandacht dan dat voor mezelf kost. Dit gaat doorgaans niet gebeuren. De oorzaak hiervoor is de uitgebreide interactie in een dergelijk contact tussen associaties die bij beiden getriggerd worden. 

Het vergt een volledige veiligheid en verlangen naar intimiteit om hier transparantie in te creëren. Het gevolg is dat ik een ander niet begrijp.

Kan ik onderscheiden wat in mij ontstaat en wat ergens anders vandaan komt?

De interactie van associaties met de JA's en NEE's die ik met anderen uitwissel gaat vaak zo snel dat ik het spoor van opeenvolgende reacties tussen mij en anderen slecht kan volgen. Deze snelheid beperkt de ruimte die ik heb om voldoende focus te genereren om de keuze op welke innerlijke impulsen ik reageer transparant te maken. 

Ik neem dan mijn sensaties in samenvattende emoties waar en wordt vaak teruggeworpen op een geautomatiseerd keuze mechanisme. Het lijkt dan er op dat de hele interactie vanzelf gaat en ik geen spoor van mezelf meer kan ontdekken. 

Het besef dat alles wat ik doe een gevolg is van een eigen keuze (al dan niet bewust) helpt me in die gevallen duidelijk aan te wijzen dat alle acties die ik onderneem blijkbaar in mij ontstaan. Wanneer ik dat beetje focus kan pakken ontstaat stukje bij beetje een scherpere gewaarwording over de impulsen die in mij leven en de klaarblijkelijke keuzen die ik daarin maak.


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Ben ik in staat om mijn keuzen volkomen zelfstandig te maken?

Elke keuze die ik maak, maak ik zelf. Het kader van die keuze ligt in de in mij opgeslagen ervaringen, overgenomen gedragsimprint en DNA. Het kiezen is daarmee op geen enkele manier zelfstandig. Het is volledig afhankelijk van dat kader. 

Wanneer ik met focus onderscheid welke mogelijkheden ontsloten of juist afgesloten worden door dat kader lijk ik meer ruimte te hebben om zelfstandig tussen mogelijkheden te kiezen. Echter, deze focus vereist ook de gevolgen van die keuze te onderscheiden. Om die impact te zien ben ik afhankelijk van anderen. 

Er is geen mogelijkheid te kiezen zonder enige afhankelijkheid.

Hoe maak ik elke keuze zelf?

Elke keuze die ik maak, maak ik zelf. Niet kiezen is ook een keuze die ik zelf maak. Beperkingen in mijn keuzevrijheid zoals afhankelijkheden betekent niet dat ik per definitie kies om niet te kiezen. Ook al is mijn vrijheid om te kiezen beperkt, binnen de mogelijkheden die zich wel aandienen heb ik een keuze. 

Het besef dat elke keuze gevolgen heeft is geen beperking in mijn keuzevrijheid. Het is juist een bron voor het onderscheiden van meer mogelijkheden. Om deze bron te ontsluiten heb ik focus nodig op de daadwerkelijke impact achteraf in tegenstelling tot verwachtingen bij het kiezen.

Ben ik verantwoordelijk voor de gevolgen van mijn keuzen?

Ik ben verantwoordelijk voor de keuzen die ik maak. Ik herken die keuzen aan wat ik doe. Ik herken wat ik doe aan het effect op mijn omgeving. Mijn omgeving kiest hoe te reageren op wat ik doe. De individuen in die omgeving zijn verantwoordelijk voor die keuzen. Ik herken die keuzen aan het effect op mij van wat zij doen. 

Dat effect is afhankelijk hoe ik om ga met mijn eigen JA's en NEE's en kies in de impulsen die die teweegbrengen. Het is dit effect wat mij aanduidt wat de gevolgen van mijn keuzen zijn. Op die manier kan ik geen onverdeelde verantwoordelijkheid dragen over die gevolgen. Ik heb een dialoog nodig om helder te krijgen welke keuze bij mij welke consequentie bij de ander teweegbrengt en andersom.

 Deze dialoog is nodig omdat ik niet kan verwachten dat een ander op dezelfde manier kiest als ik doe.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Wanneer ben ik mijzelf?

Ik kies waar ik mijzelf mee identificeer. In de interactie met mijn omgeving herken ik mijn eigen keuzen. Het besef dat de gevolgen van mijn keuzen net zo afhankelijk zijn van mijn keuzen als de keuzen van die ander, stelt een enorme ruimte beschikbaar om open te staan voor de keuzen van een ander zonder daarbij een oordeel te hebben over mijn eigen keuzen.

 In deze ruimte zijn mijn keuzen volkomen gelijkwaardig met de keuzen van de ander. In de dialoog die daar kan ontstaan kan ik volledige verantwoordelijkheid dragen voor mijn eigen keuzen zonder de ander verantwoordelijk te stellen voor zijn of haar keuzen. 

Daarmee worden mijn keuzen onafhankelijk van de ander en leg ik de ander geen beperking op. Dat is het moment waar ik volledig mijzelf ben.

Hoe beïnvloed ik de gevolgen van mijn keuzen op de ander?

Ik wil graag keuzen maken die mijn geluk versterken. Ik heb daarbij hulp nodig van anderen. Ik zou graag kiezen op een manier dat anderen mij gaan helpen. Wanneer ik niet volledig besef dat die ander net zo zichzelf wil zijn als ik, leidt dit verlangen tot strategische of tactische keuzen. Dit soort keuzen pakken nagenoeg altijd ineffectief uit en dragen nooit duurzaam bij aan mijn geluk. 

Vervuld van verlangen naar de hulp en bijdragen van anderen aan mijn geluk is het wijs om steeds de ruimte te ontsluiten waar ik volledig mijzelf kan zijn en waar de ander volledig zichzelf kan zijn. In die ruimte helpt de dialoog elkaar meer focus te hebben op de eigen onafhankelijke keuzen. Dan dienen zich meer mogelijkheden aan om te komen tot een wederzijdse bijdrage aan het wederzijdse geluk. Ik ontsluit die ruimte met het besef dat de integriteit die ik een ander toeken identiek is aan de integriteit die ik mezelf gun. 

Naarmate ik mijzelf meer integriteit gun en de ander toeken ontstaat er meer ruimte, meer mogelijkheden, meer wederzijdse bijdragen en meer geluk voor mijzelf en de ander. 

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.