Geluk

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren 

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

De geluk ervaring is iets anders dan 'geluk'. Het woord 'geluk' verleid me aan iets te denken wat buiten mij ligt. Terwijl het iets dat 'geluk' heet, specifiek een staat van zijn aanduid. Let op! Een staat van mijn eigen zijn als het om mijn 'geluk' gaat.

Wanneer het gaat om mijn eigen zijn is mijn eigen beleving daarvan de enige indicator. Het helpt uiteraard om die beleving te spiegelen aan anderen om deze helderder te kunnen duiden. In die zin, wanneer het gaat om mijn 'geluk' is de enige maatstaf mijn eigen geluk ervaring.

Wanneer ervaar ik geluk?

Mijn keuzen zijn gericht op het versterken van de geluk ervaring. Dit is een mechanisme wat aan de basis staat van het Leven. Het is het mechanisme wat zorgt draagt voor mijn overleving: Zorg dat je keuzen maakt waarmee je overleeft.

Ik, als levend wezens, leer gedrag aan door een beloning volgend op 'goed' gedrag en een straf volgend op 'slecht' gedrag. Het leven heeft zichzelf zo georganiseerd dat de keuzen die de overlevingskansen versterken een beloning opleveren in de vorm van een gevoel van in harmonie te zijn, in balans of heel en compleet te zijn: een aangename sensatie.

Ik ervaar dus geluk als ik, als levend wezen, het gevoel heb dat mijn overlevingskansen versterkt zijn. Dit krijg ik wanneer de keuzen die ik hebt gemaakt daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dit herken ik aan die aangename sensatie die de realisatie daarvan teweeg brengt.

Kan ik alleen geluk ondervinden door mijn eigen keuzen?

Hoewel de realisatie van mijn eigen keuzen vaak de sterkste opwekker is van geluk ervaren, zijn er ook andere manieren om geluk te ondervinden.

Eenzelfde aangename sensatie kan ik ook ervaren als ik een beleving onderga, zoals het zien van een zonsondergang, waarvan de blauwdruk in mijn DNA en de door duizenden jaren overgedragen gedragsimprint mij geleerd heeft dat een dergelijke beleving mijn overlevingskansen versterkt.

In de regel zijn dit belevingen die samenhangen met harmonie, balans, heel en compleet zijn: ik benoem dit vaak als schoonheid of zegen. Omdat ik een levend wezen ben geeft in zulke gevallen de blauwdruk van het Leven aan dat ik iets beleef wat mijn overlevingskansen versterkt. Het Leven probeert me bij te brengen dat dat dus een 'goede' keuze zou zijn. 


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Ik leer van mijn ervaring van geluk?

Het herkennen van het ervaren van geluk, deze zo diep mogelijk laten doordringen, maakt dat mijn lichaam en 'onbewuste' geest vanzelf die impulsen en ingevingen gaan geven die gericht zijn op meer van die ervaring. Het onderscheiden van de geluk ervaring is de oefening (Transparent CHI) die leidt tot meer geluk ervaring.

Als levend wezen ligt het genereren van mogelijkheden om meer ervaringen op te doen die in overeenstemming zijn met de erkenning van mijn geluk diep verankerd in mijn instinct.

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.

Waar doe ik dan moeite voor?

De moeite die ik te investeren heb om het instinctieve mechanisme dat vanzelf meer geluk genereert te laten werken is mijn ervaring van geluk helder te duiden:

  • Wat waren nou precies de belevingen die leiden tot die aangename sensatie?
  • Wat waren de keuzen die ik zelf maakte om deze beleving te ervaren?
  • Wat was het aandeel van de wereld buiten mij in deze beleving?
  • Wat is de manier om deze beleving opnieuw te vinden?

Om dit type vragen te kunnen stellen is een zeker bewust zijn over mijn eigen beleving, mijn eigen keuzen, de werking van de wereld om mij heen en de interactie daartussen nodig

Met antwoorden op deze vragen kan ik ervoor gaan kiezen om meer daarvan toe te passen. Daar waar mijn antwoord hout snijdt en de keuze die ik op basis daarvan maak, merk ik dat de beloning van het Leven met dubbele kracht naar me toe komt: een veel sterkere ervaring van geluk.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Genereer ik mijn geluk helemaal zelf?

Het onderscheiden van mijn geluk ervaring doe ik zelf, het maken van keuzen om deze ervaring te versterken en opnieuw te beleven doe ik zelf en de ruimte creëren om dit te kunnen doe ik zelf.

Wat ik zelf niet volledig in de hand hebt is het aandeel van de wereld buiten mijzelf. Mijn omstandigheden, mijn achtergrond, de mensen om mij heen en de mogelijkheden waar ik in deze wereld uit kan putten zijn niet direct te kiezen.

Het mechanisme dat vanzelf geluk genereert, ligt in het leven besloten en dus in de mensen om mij heen en alles wat in onze samenleving georganiseerd is.

Wanneer ik dit erken en mijn keuzen voor mijn eigen geluk ervaring er op richt dat anderen met die keuzen ook geluk kunnen ervaren zie ik dat anderen vanzelf actief gaan bijdragen aan mijn geluk.

Deze bijdrage heb ik nodig om mijn eigen geluk te versterken, om mijn keuzen te realiseren en vooral om impulsen te krijgen die mij nieuwe mogelijkheden geven om geluk te ervaren.

Hoe versterk ik de bijdrage van mijn omgeving aan mijn geluk?

Met het herkennen van de geluk ervaring in een ander kan ik leren op weke wijze mijn keuzen bijdragen aan het geluk van de ander. Met het helder duiden hoe de keuzen van een ander bijdragen aan mijn geluk ervaring kan een ander leren bijdragen aan mijn geluk.

Het instinctieve mechanisme die in ons allemaal verankerd is zorgt ervoor (wanneer er geen grote blokkaden zijn) dat dit wederzijds leren en de opvolgende wederkerige beloning van het Leven steeds meer opgezocht wordt.

Het versterken van elkaars geluk ervaring vanuit natuurlijke impulsen noemen we resoneren: Beide zelf doen wat van nature komt met als wederzijds effect een versterking van de geluk ervaring.

Wat ga ik doen?

  • Ik kies ervoor mijn geluk ervaring zo scherp mogelijk te herkennen.
  • Ik kies ervoor mijn ervaring van geluk zo helder mogelijk te duiden.
  • Ik kies ervoor om de geluk ervaring van de ander zo helder mogelijk te herkennen

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.