Verbondenheid

Wat bindt een ander aan mij?

  • Ben ik daar afhankelijk van?
  • Hoe vrij is een ander bij mij?
  • Maak ik een ander afhankelijk?
  • Hoe blijf ik vrij?

     Hoe ben ik afhankelijk?

Ik ben volledig afhankelijk. In mijn eentje kan ik niets. Eventjes overleven, misschien. Als ik iets alleen voor elkaar krijg is dat altijd dankzij bijdragen van een ander.
Mijn lichaam is volledig afhankelijk van lucht, water en voeding. Zonder mijn lichaam ben ik niet aan het leven. Er is niets in mij dat geen afhankelijkheid kent.

Er is geen mogelijkheid te kiezen zonder enige afhankelijkheid.

Hoe verbind ik?

In mijn afhankelijkheid zou ik willen vertrouwen op mijn verwachtingen. De praktijk wijst uit dat dit vertrouwen niet alleen misplaatst is maar zelfs in de weg staat. Hoe sterker mijn vertrouwen in mijn verwachting, hoe meer moeite ik moet steken in mijn omgeving om bijgedragen te worden in mijn afhankelijkheid.

Wanneer het mij lukt mijn focus te verschuiven naar mogelijkheden, verlangen en geluk zie ik dat mijn afhankelijkheid de basis vormt van waaruit ik focus, onderscheid en kies. Als ik dan ook nog erken dat een ander even uniek is als ik in onderscheiden en kiezen merk ik dat er veel ruimte ontstaat voor wederzijdse integriteit.

Zelfs in de wederkerige afhankelijkheid is er ruimte om vanuit (beperkte) vrijheid samen te kiezen voor groei: met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk energiestroom bundelen.

De integere vrijheid borgt de duurzaamheid van die keuze vanwege het daarmee opgewekte verlangen. Het wederzijdse verlangen naar groei wordt aangewakkerd door de versterking in de energiestroom.


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

Verlang ik verbinding?

Vanuit integriteit kiezen voor groei wekt een grote versterking van mijn geluk ervaring op. Vanuit mijn autonomie maak ik een keuze. Ik kies ervoor de geluk ervaring van een ander te versterken vanuit een door mij gekoesterd verlangen. In verbondenheid resoneert een ander in deze keuze voor groei. Vanuit die resonantie worden de bijdragen in elkaars geluk versterkt. Mijn geluk wordt versterkt door de spontane bijdrage van de ander, de vervulling van de verwachting van mijn keuze, de realisatie van mijn keuze, de bevestiging van mijn integere zijn en ik merk op dat het mij minder moeite kost mijn energiestroom focus te geven. Dit versterkt mijn verlangen naar groei: samen energiestroom bundelen.

Is verbinden alleen maar aangenaam?

De resonerende versterking van het verlangen naar elkaars geluk doet mij de interactie tussen ons onderscheiden met een focus op liefde. Dit betekent dat ik de JA's en NEE's in deze interactie zie in het licht van groei. De NEE's zijn even onaangenaam als altijd. Zowel de NEE bij mij als de NEE van de ander. Vanuit mijn focus kost het mij minder moeite te doorzien dat die NEE's slechts één doel hebben: de gelukervaring te versterken. Dan helpen de NEE's mij te zien wat de richting van groei is: met minder moeite energiestroom te bundelen.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Waarom komen de NEE's in verbinding harder aan?

De resonerende versterking van geluk in verbinding vloeit voort uit gezamenlijke JA's. Elke JA die gedeeld wordt bevestigt mijn verwachting van geluk. Daarmee zie ik de realiteit van de mogelijkheden waar ik voor koos. De groei die in de verbinding tot stand gekomen is kan leiden tot een associatie met afhankelijkheid: zonder de resonantie zou mijn ervaring van geluk minder sterk zijn. Een NEE in dit spel wekt twijfel over de realiteit van mijn verwachting van geluk. Het is deze twijfel die onaangename sensaties en impulsen triggert. Deze sensaties en impulsen associëren makkelijk met de samengevatte emoties die ik had toen ik met minder focus mijn afhankelijkheid bezag: pijn, boosheid en angst.

Hoe versterkt verbondenheid mijn gevoeligheid?

De groei van mijn geluk die ik niet alleen kan realiseren bevestigt mijn afhankelijkheid van mijn omgeving. Deze afhankelijkheid is ingebed in mijn DNA en leerervaring van generatie op generatie. Mijn zijn rust op deze afhankelijkheid. Mijn sensaties en impulsen zijn volkomen gevormd om deze afhankelijkheid te verzekeren. Mijn focus verscherpt mijn sensaties om JA's en NEE's te onderscheiden. Hoe meer ik wijsheid en liefde hierin toelaat hoe meer ik resoneer met mijn omgeving. Mijn sensaties van deze resonantie verscherpen mijn impulsen in de richting van groei. Hoe meer ik groei met mijn omgeving hoe sterker mijn sensaties van de JA en NEE van de ander. Ik kies de richting van groei, de basis van mijn zijn, de bron van mijn levensenergie.

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.