Liefde

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

  • Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen?
  • Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is?
  • Welk effect heeft het (on)geluk van een ander op mij?
  • Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

De vragen hierboven zouden me een impuls kunnen geven tot het vergelijk van mijn eigen geluk met die van een ander. Ik merk dat vergelijken in welke vorm dan ook bijna altijd het effect heeft van onaangename sensaties bij mezelf of de ander met wie ik mij vergelijk. 

Bij de impuls om te vergelijken kies ik ervoor ruimte in mijzelf te creëren om helderder te onderscheiden welke sensaties en ervaringen ik aan het ondervinden ben en mij zo te oefenen mijn focus te verbreden en te versterken. 

Is er een maat voor geluk?

Ik ervaar geluk. De enige variatie die ik daarin ken is dat ik soms meer en soms minder geluk ervaar. Ik kan mijn geluk ervaring uitsluitend vergelijken met een ervaring in het verleden. Alle zintuigen in mijn lichaam zijn geoptimaliseerd voor de taak vast te stellen of een zekere prikkel meer of minder aanwezig is dan daarvoor. 

Mijn zenuwstelsel die het geheel verbindt, is ook zo ingeregeld en is daarbij geoptimaliseerd voor het aangeven van contrasten. Mijn overlevingsmechanisme maakt gebruik van deze signalen om mij aangename of onaangename sensaties te laten gewaarworden.

Vergelijken zit me in het bloed. 

Net zoals geluk ervaren. 


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.


Wat kan ik zeggen over de geluk ervaring van een ander?

Ik beschik over een uitgebreid en complex systeem om mijn omgeving waar te nemen. Mijn waarneming is gebaseerd op vergelijken van prikkels, het opspeuren van contrast en mijn overlevingsmechanisme voorziet die waarneming van aangename of onaangename sensaties afhankelijk van de inschatting (op basis van mijn DNA, imprint en persoonlijke ervaring) of die waarneming mijn kans op geluk ervaren versterkt of verzwakt. 

Mijn waarneming van een ander is net zo. Ik krijg bij het waarnemen van een ander mee of mijn kansen op geluk versterkt of verzwakt worden in dat contact. Ik ervaar die sensaties sterker naarmate (zo blijkt in de loop van dat contact) de ander aangeeft soortgelijke sensaties (aangenaam of onaangenaam) te ervaren. De intensiteit van mijn eigen sensaties neemt nog meer toe wanneer ik in dat contact associaties heb met harmonie, balans of heel en compleet zijn. 

In zulke situaties geeft mijn overlevingsmechanisme aan dat er mogelijkheid is voor samenwerking om met weinig moeite energiestroom te bundelen: Groei.

Ervaar ik de geluk ervaring van een ander?

De mogelijkheid tot groei triggert mijn overlevingsmechanisme een reeks impulsen af te geven, gericht op het realiseren van die mogelijkheid. Ik merk dat die impulsen twee kanten op kunnen gaan: Impulsen om bij te dragen aan het geluk van de ander en impulsen om een bijdrage van de ander aan mijn geluk ervaring te verlangen.

Hier lees ik aan af dat binnen de strekking van dat contact de ander een, al dan niet, sterkere geluk ervaring heeft dan ik.

Waarom houd ik mij bezig met het geluk van een ander?

Ik heb een onophoudelijke behoefte aan groei: Met zo min mogelijk moeite energiestroom bundelen. Om dit te manifesteren zijn de mogelijkheden voor mij, alleen op mijzelf, veel beperkter dan de mogelijkheden die voortvloeien uit samenwerking met anderen. In een dergelijke samenwerking verwacht ik dat een ander op een soortgelijke manier gemotiveerd is tot samenwerken: Groei gestuurd door hetzelfde mechanisme om de eigen geluk ervaring te versterken. 

De enige samenwerking die een duurzame kans van slagen heeft is de samenwerking waar beiden (of allen) versterkt worden in hun geluk ervaring. Door hier focus op te leggen help ik mezelf realistischer inschatten welke keuzen bijdragen aan mijn geluk ervaring, zowel keuzen binnen de samenwerking als keuzen welke samenwerkingen duurzame groei manifesteren.

Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Kan ik bijdragen aan het geluk van een ander?

Ik heb de ervaring dat het volgen van de impuls om bij te dragen aan het geluk van een ander geen enkele zekerheid biedt op aangename sensaties. Hier lijkt mijn overlevingsmechanisme te falen. Ondanks vele keuzen om dergelijke impulsen te volgen die een duidelijke onaangename sensatie teweegbrachten blijf ik zulke keuzes maken. 

Blijkbaar houd ik vast aan de verwachting dat de realisatie van een dergelijke keuze een versterking van mijn kansen op overleving en opvolgende geluk ervaring zal opleveren. Ik lijk deze stroom van impulsen niet af te leren, ondanks vele ervaringen en imprints in mijn lichaamsgeheugen die ook beladen zijn met onaangename sensaties.

Kan ik niet bijdragen aan het geluk van een ander?

Het onophoudelijk openstaan voor mogelijkheden om te komen tot samenwerking om energiestroom te bundelen ervaar ik als de voortdurende drang van mijn leven om te groeien. Mijn DNA en de overgedragen gedragsimprint van miljoenen jaren ontwikkeling blijft aangeven dat mijn overlevingskans vergroot wordt als ik bijdraag aan het geluk van een ander. 

Ik heb niet genoeg ruimte in mijzelf om die veelheid aan impulsen volledig te evalueren en transparant in te kiezen. De drang naar groei is een stroom impulsen in mij die me drijven naar het zoeken naar samenwerkingen om de geluk ervaring van elkaar te versterken, een niet aflatende bron van levensenergie (CHI).

Waarom draag ik bij aan het geluk van een ander?

Soms lukt het me, daadwerkelijk bijdragen aan het geluk van een ander. Dan zijn de aangename sensaties intens. En het contrast van het onderscheid tussen mij en de ander geeft me meer helderheid over het spel van impulsen en keuzen. 

De daadwerkelijke realisatie van die keuzen geven mij dan het gevoel dat mijn kansen op overleven enorm versterkt zijn: Geluk.

Hoe zorg ik voor geluk bij een ander?

Wanneer ik focus op geluk bij een ander merk ik dat de impulsen om bij te dragen aan dat geluk steeds kansrijker worden. Daardoor kan ik steeds meer vertrouwen op mijn verlangen naar het geluk van de ander: Liefde.

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 

Waar zit mijn zijn?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?

Wat ziet een ander van mij?

Is open zijn transparant? Is alle openheid handig? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?

Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij?

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.

Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.